Selected Families and Individuals


Gårdejer Just PEDERSEN [Parents] [scrapbook] was born on 15 Sep 1853 in Årre sogn. Just married Karen Ane Kjerstine HANSEN on 19 Apr 1879 in Årre Sogn.

Konfirmeret april 1868.

Karen Ane Kjerstine HANSEN [Parents] [scrapbook] was born on 29 Sep 1854 in Grimstrup sogn, Grindsted. She died on 6 Oct 1906. Karen married Gårdejer Just PEDERSEN on 19 Apr 1879 in Årre Sogn.

They had the following children.

  M i Peder Ankjær PEDERSEN was born on 24 Feb 1880. He died on 8 Apr 1948.
  M ii Hans Jepsen PEDERSEN was born on 11 Nov 1888. He died in Jul 1954.
  M iii Vognmand Kristian Marinus PEDERSEN was born on 12 Oct 1898. He died on 23 Mar 1951.

Cand.Theol Hans Haagen ESMARCH Sognepræst [Parents] was born 1, 2 on 4 Oct 1801 in København. He was christened on 18 Nov 1801 in København, Holmen. He died on 2 Jan 1865 in Lem. He was buried on 9 Jan 1865 in Sdr. Lem. Hans married 3, 4 Ane Kirstine JENSEN "Stinne" on 19 Sep 1838 in Højby, Holbæk.

Faddere ved dåb i flg. kirkebog 18. nov. 1801 Holmen, Kbh. : Justitsraad og Politimester Haagen
Konfirmeret den 3. oct. 1817 i Vor Frue Kirke. Adr. Frederiksberggade 21.
Student Metropolitanskolen v Vor Frue Kirke 1822.

1. Dansk Præste og Sognehistorie p 614.

Præst i Sdr Lem 1. maj 1838 - 2. januar 1865. Hans H blev student 1822 og candidat juli 1829. Pastor E hørte til den rationalistiske præstetype,hvis interesser overvejende var af praktisk art, var en dygtig landmand,der vist drev gaarden ved sine 3 sønners hjælp. Den gamle veteran, NielsVillumsen, der døde 1939, 99 aar gammel, fortalte, at E var god mod sine tjenestefolk, hans prædikener var korte, men "han talte ikke meget om Guds ord", hvorimod han holdt nogle "vældige ligprædikener". Han var praktisk, priste dem, der passede deres korn og hø frem for at gaa ikirke. Han var middelhøj, noget svær som ældre, hans sans for de vaade varer var velkendt, men man saa ham aldrig beruset. Under "Slavekrigen"1848, da ryget om de i Rendsborg udbrudte slaver og deres hærgen, kom til Lem, samlede E sognets vaabenføre mænd til øvelser nord for kirken. Men det hele var jo kun et rygte (Rabjerg s 115-18).

2. Artikel i lokalavis fra Skjern (ikke nærmere identificeret, men formentlig fra omkr. 1950): Overskrift ....iginaler og morsomme ....Skjernegnen, Af V.B.:

....Men med stor Ærefrygt fortalte Mads gerne Historien om den Dejbjergpræst Pastor Esmark - rigtig en Præst efter Mads Kristians Hjerte. Præsten drev selv de store Jordtilliggender til Præstegaarden. En Foraarsmorgen, bedst som han gik og pløjede, kom der søndagsklædte Folk hen til ham og spørger ham, om han ikke skal prædike i Kirken i Dag. "Hvorfor skulde jeg dog det?" spurgte han. "Jo-e, det var jo Store Bededag". "Aa, de satans Bededage!" udbrød Præsten ærgeligt, slog i en fart Skaglerne af og sprang paa Ryggen af den nærmeste Hest og red i strakt Galop hjem til præstegaarden og fik Præstekjolen paa. "Og saa holdt han dowlnamme en Præjken" fortalte Mads Kristian, "sodden te der eet wor jen tøer yw i æ Kjærk". .....

3. Om navnet Haagen: Mormoders pigenavn Susanne Haagen. Politimester Haagen  er født i 1754, sikkert morbroder.

4. Wiberg: Bd.II, s.301;12. no. 724.Lemb og Ølstrup, Bølling Hrd., Ringkøbing amt, Ribe Stift. Sognepræst 1/5 1838, ordineret 3/8, Haagen eller Hagen E. født København 4/10 1801; Far Jens Esmarch, købmand; Mor Dorothea Rohde; student København 1822; Cand.theol 10/7 1829; hand illaudabilis, duelig, ikke urosværdig, 2. karakter; gift 12/9 1838 med Anna Christine Jensen, født Ellinggaard 6/2 1805; Levede i Rækkemølle 1868; far Henrik Jensen, proprietær; mor Edel Marie Christiane Egtved; 3 sønner, 2 døtre. Hans Haagen død 2/1 1865.

Ane Kirstine "Stinne" JENSEN [Parents] was born 1, 2 on 5 Feb 1805 in Ellinggaard, Højby. She died 3 on 27 May 1875. Stinne married 4, 5 Cand.Theol Hans Haagen ESMARCH Sognepræst on 19 Sep 1838 in Højby, Holbæk.

3 sønner, 2 døtre

They had the following children.

  M i Christian Frederik ESMARCH was born on 3 Aug 1839. He died on 19 Jul 1922.
  F ii Edle Marie Dorthea ESMARCH was born on 18 Apr 1842. She died on 3 Sep 1910.
  M iii
Peder Georg Hendrich ESMARCH was born on 11 May 1844. He was christened 1 on 29 Jul in Sdr. Lem Kirke.
  M iv Johannes ESMARCH was born on 3 Dec 1846. He died on 11 Mar 1921.
  F v
Nancy Margrethe ESMARCH [scrapbook] 1 was born on 11 Nov 1848. She was christened on 14 May 1849 in Sdr Lem Kirke. She died on 29 Oct 1925 in Sædding Sogn Tønning. She was buried on 5 Nov 1925 in Sædding Kirkegård.

Fra Slægters gang i Sædding sogn.

pag 33 ff. om Møllegården i Rækker Mølle.

"I 1872 købte Chr. Esmarch (se denne) en gård i Dejbjerg. Det blev så Nanzy Esmarch der alene overtog Møllegården.
På det tidspunkt var hun allerede begyndt med høkerforretning i stuehuset. Nu stod hun også for landbruget. En tidligere karl, Jacob Korsholm beskriver hende som en dygtig landmand. Da han tjente på Møllegården , var  de tre karle og en pige. Om morgenen før kaffen malkede Nanzy og de to karle hver fire køer. Der blev bjerget meget hø, da der var god eng til gården. Korsholm husker, at der kom to engvandingskarle om foråret for at gøre vandingsengen klar. I velling havde Møllegaarden 15 dagsletter eng., der blev slået og kørt hjem. Ud over landbruget var der andet arbejde. Nanzy passede butik og havde en kommis til hjælp, da hun skulle handle. I Finderup havde hun en stue, hvor hun en dag om ugen solgte varer og tog mod bestillinger til næste uge. Hun rejste også selv til markeder og handlede med kreaturer. Det vakte opsigt på den tid, men handelsfolkene lærte snart at respektere hendes handelstalent. Forkarlen kørte til Skjern og hentede varer til forretningen. Det hændte også, at han tog varer med til konkurrenten, købmand Jens Andersen.

Mejeriet havde i den første tid intet køleanlæg. Da man skulle bruge is, blev arbejdet med at bjerge isen udliciteret. Nanzy påtog sig opgaven. Om vinteren, når mølledammen var tilforssen, savede karlene isen ud i store flager, som så blev slået i stykker og kørt til ishuset, der var et hus, bygget af hedetørv. Her kunne isen holde sig i meget lang tid. Ishuset lå overfor mejeriet.
Nanzy var vellidt af dem, der tjente hos hende. I 1915 overtog en brors søn, Johannes Esmarch gården ( se denne) og drev den som almindeligt landbrug."

Rækker Mølle Bryghus har opkaldt en øl efter Nancy "Esmarch Ale"

Følgende fremgår af etiketten:
"Nancy Esmarch (1848-1925) spillede en stor rolle for udviklingen af Rækker Mølle og omegn. Som 24-årig modtog hun ene kvinde Møllegaarden, hvor hun med stor behændighed drve både høkerforretning og kreaturhandel og udskænkning fr møllegæsterne. Hun beskrives som en respekteret kløgtig og egerådig dame med et stort lune.

Elsmarch Ale har en naturlig farve som rødgyndent rav og en kraftig aromatisk smag, som ligger længe i munden. Smagen er frugtagtig med en strejf af karamel. Egner sig godt til fjerkræ, kalvekød, fisk og lettere oste".

Grosserer Jens ESMARCH [Parents] 1 was born 2 on 4 May 1773 in København. He was christened in Garnisons kirke. Jens married Dorothea ROHDE on 19 Dec 1800 in Helligåndskirken.

I flg. kirkebog for Garnisons Kirke er Jens født 4. maj 1773.

Iflg Folketællingen 1887 boede Jens og hans broder Frederik  i Adelgade 229-230. (Se under moderen).

Iflg folketællingn fra 1801 boede Jens Esmarch og Dorthea Rhode i Christianshavns Kvarter Matr. 166,  Ovengaden Neden Vandet nr. 11 - den nuværende Heerings Gaard. [Heerings Gaard blev opført af skibskaptain, grosserer Hans Peter Kofoed].  Ved sønnen Hans Haagens dåb, er JE opført som grosserer. Ved broderens Frederik Christians dåb, er JE opført som købmand ved Holmens Canal.

Jens Esmarch var 1796 i flg. anmeldelse til Skiftekommissionen Volontør i kammeråd Fleischers kontor. (Se broder Christian E.)

Jens kalder sig åbenbart herefter Jens Christian Esmarch, idet han under dette navn vandt borgerskab i København den 3. marts 1800 som grosserer. Det fremgår af borgerskabsprotokollen for København. Det fremgår også at JE "er fød her i staden".

Også i Kraks vejviser for København er Jens Esmarch at finde. Dels driver han grosserervirksomhed med en Thorsen under navnet Esmarch & Thorsen. I 1800 i Torvegade 75, i 1801 i Ovengaden Neden Vandet 166. I 1802 i Holmens Kanal 399. I 1803 er kompagniskabet ophørt og Esmarch driver grosservirksomhed fra samme adresse i Holmens Kanal i 1804. I 1805 står han som sec.lieut. ved det borgerlige Artellerie, og driver købmandsvirksomhed fra Gothersgade 6.

Han er ikke herefter i krak. Fra 1815-20 står konen opført på forældrenes adresse i Frederiksberggade 21.


Iflg. kirkebogen for Helligånds Kirke blev  Jens Christian Esmarch gift med Dorthea Rode den 19 Dec. 1800.

Af hovedbogen fremgår "efter kongelig bevilling af 10 december 1800 bleven ungkarl og grosserer Hr Jens Christian Esmarch og jomfrue Dorothea Rhode copulerede hjemme i huset. Forlovere vare
for brudgommen justitsraad og politimester Haagen og for bruden Fr Rhode. ..."( titel ulæselig).

I flg. Skattemandtallisterne er Jens Esmarch i 1801-1803 købmand i Holmens Kanal, matr. 399.

Iflg. Kirkebog for Sankt Nikolaj sogn var Jens Købmand i Gothersgade nr. 6, i 1804, hvor datter Anne Cathrine blev døbt.

Hvad blev der af Jens??

Han blev stævnet af svigerfaderen i 1808 Stævningen er rettet mod C.A.Borch, men anmeldes også overfor svigersønnen:
"Ad. 1808. Proclama og Avertissements=tillæg. No 80
Af de til Forsendelse med Posten alene priviligerede Kiøbenhavnske Tidender
Redigeret trykt og udgifet af Brødrene Berling.
P2…..
Stævning.
Tilforordnede udi den kongelige Lands Over= samt Hof= og Stadsret, giøre vitterligt: At for os haver ladet andrage Regimentsquarteermester Friederich Eisenberg Rohde hvorledes han som Creditor hos forrige [tidligere] Grosserer Jens Christian Esmarck, skal finde sig høiligen beforet til for os at lade indstævne handelsmand C. A. Borch i Anledning af en urigtig og fingeret Fordring som denne har formeret bemeldte Esmarch, og for samme paa en lovstridig maade vidst, at tilvende sig et Forlig under 10de November 1807 ved Giesteretten [gæsteretten - særlig domstol hvor en fremmed kunne få sin sag behandlet] her i Staden, grundet paa en fingeret Vexel=Obligation, for 3000 Rdlr., hvilket Forliig han derpaa under 23de ejusdem [samme måned] har ladet exeqvere udi Esmarks 1/6 Part i Barkskibet Petra - der var dennes eneste Eiendom - og hvorved Citanten [Klager] berøvedes leilighed til at erholde sin Fordring fortrinlig udlagt og erstattet, ved hvilket sit Forhold bemeldte Handelsmand C. A. Borch skal have søgt at præjudicere Citanten i hans lovlige Ret til meerbemeldte Esmarck og hans Eiendele mv.  efterdi Citanten ved denne Ret for længst havde anlagt Sag og erholdet Dom den 16de November 1807 over Esmarck, som straks blev forkyndet; men hvilken ikke kunde vorde exeqveret før 14 Dages Forløb derefter, inden hvilken Tids Forløb Handelsmand Borch allerede havde erhvervet Execution, hvis Aarsag Citanten, som under 5de Februarii 1808 har ladet effectuere Arrest udi 1/8 Part i fornævnte Barkskib Petra, formener at tilkomme at nyde forlods Betaling, formfor bemeldte Borch, af den denne udlagte 1/6 Part i meerbemeldte Barkskib, deels fordi hans Fordring i og for sig selv er fingeret, deels fordi hans Forliig paa en formeentlig svigagtig og lovstridig maade skal være erhvervet, deels fordi Citanten første haver paatalt sin Ret og sagsøgt Esmarck, med dere Grunde, som Citanten nærmere for os agter at lade fremsætte og deducere; og som handelsmand C. A. Borch ikke har været at finde, eller hans sidste Opholdssted at erfare, er det ved Kongelig allernaadigst Bevilling af 26de Julii sidstleden  blevet Citanten tilladt, ved Stævning her til Retten, hvilken isteden for Forkyndelse for hans sidste Boepæl efter Lovens § - 4- 10, 3de Gange efter hinanden skal indføres i de Kiøbenhavnske Berlingske Aviser, Adresse=Contoirets Efterretninger og den Altonaiske ??, at indstævne ham med 6 Ugers Varsel, for at tage til Gienmæle i nærværende Sag. Thi bliver Ifølge heraf, at efter Citantens Begiæring, samt i kraft af berørte kongelige Bevilling, med 6 Ugers Varsel at regne fra den Tid denne Stævning sidste Gang er bekiendtgiort i fornævnet offentlige Tidender, indstævnet fornævnte handelsmand C. A. Borch at møde for os udi den Kongelige Lands Over samt Hof= og Stadsret, som holdes i Gaarden No. 53 på Østergade Mandag den 28de November førstkommende om Formiddangen kl. 9, for Documentere og Beviislighed at see irettelagte, Demonstration og Paastand at anhøre, samt derefter Dom at imodtage, hvorved Citanten vil forvente sig kiendt berettiget til for sin Fordring på Jens Christian  Esmarck at nyde forlods Betaling af Esmarcks udlagte 1/8 Deel i Barkskibet Petra, fremfor bemeldte handelsmand C. A. Borch, og at denne sidste desforuden skal blive kiendt pligtig at erstatte denne Processes Omkostninger skadesløs, alt efter yderligere derom nedlæggende demonstration og Paastand.
Saa indstævnes og Landvæsens Commissair og Underfoged han, samt den forhen constituerede Underfoged Knud v. Hadesen (?), deres afholdte Executionsforretninger at til= og forsvare.
For Prodessens Skyld anmeldes denne Stævning for forrige Grosserer Esmarck, der er at finde i Artillerikassernen på Christianshavn.

Efter Forordningen af 3die Junii 1796 finder ingen Forlæggelse eder Land og Sted ?
Til Bekræftelse under Rettens Segl og Justitssecretairens Underskrft.
Kiøbenhavn, den 16de September 1808.
(?. S. )    
Bang."


I flg. "Kiøbenhavns kgl. priviligerede Adresse- og Kontoirs efterretninger af 16. november 1804, blev der lørdagen den 24. november 1804 kl. 9 Formiddag i Gården no 5 i Gothersgade  afholdt auktion over Gods og Løsøre som er udlagt ved Execution er udlagt hos købmand Jens Esmark.

En Jens Esmark tog i den 8. november 1810 hyre på skonnerten Mandahl under kaptain Leisner (?), muligvis på kapertogt.

En Jens Esmarck, 40 år, afgik ved døden i Christianshavns fængsel den 9.1.1814.
Det fremgår af journalen over indkomne fanger i Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn den 20. november 2013, at Jens Esmarch ved politiretten den 20. novembrer 2013 er idømt 2 måneder for betleri. I flg. journalen er Jens Esmarck ugivt, lutheraner og frisk (syg eller frisk).

Dorothea ROHDE [Parents] was born in 1778. She died 1 on 27 Dec 1831 in Nykøbing Sj. Dorothea married Grosserer Jens ESMARCH 2 on 19 Dec 1800 in Helligåndskirken.

I flg. kirkebog Nykøbing død den 27. dec. 1831. Begravet i Nyk. Sj. den 4. jan. 1832. Enke efter grosserer J. C. Esmarch af Nykøbing.

Følgende var at læse i Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger den 4. januar 1832:
"Under sit Ophold i Nykøbing i Sjalland endte vorModer, Dorothea Esmarch, fød Rohde, Tirsdagen den 27de December forrig« Aar sit stræbsomme Liv, efter flere Aars
Lidelser, Hun var elsket og agtet, savnes og begraves af hendes efterladte Broder og tvende Sonner. Kjøbenhavn, den 3die yanuar, 1832.
F. ESmarch. H. Lsmarch. "

Iflg. FT 1787, boende Frederiksberggade 222 (12 år). Svt. Frederiksberggade nr. 24

Dorthea måtte efter J. C. Esmarchs alt for tidlige bortgang opfostre de 2 børn Hans Haagen og Frederich.

Ved børnenes konfirmation i henholdsvis 1817 og 1819 boede Dorthea Frederiksberggade 21(svt. nr. 36). Iflg. Københavns Vejviser boende samme sted med titlen Grossererenke i 1925. Findes i Kbh. vejviser 1930. Senere - dvs. i perioden 1925-30 - flyttede Dorthea til Nykøbing Sjælland, hvor hendes broder Laurentius Georg Rhode var konsumtions- og toldkasserer.

They had the following children.

  M i Cand.Theol Hans Haagen ESMARCH Sognepræst was born on 4 Oct 1801. He died on 2 Jan 1865.
  M ii
Cand.Theol Frederich Christian ESMARCH was born on 19 Oct 1802 in København. He was christened on 16 Apr 1803 in København, Holmen. He died 1 on 23 Jan 1839 in Nykøbing Sj.

Konfirmeret 25. jan 1819 Vor Frue Kirke. Adr. Frederiksberggade 21
Iflg FT 1834 Informator (huslærer) hos Frederik Christian Plum, Afskediget major fra Københavns borgerlige Infanteri (FT1834:Præstø, Mønbo herred, Stege Købstad, Riismarken, Sædegården Cathrinedahl)

Den 31. januar 1839 indrykkes følgende i Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger:
Onsdagen den 23te Dennes bortkaldte Herren min gode Sosterfon, Cand. theologia? Frederik Christian Esmarch i en Alder af 37 Aar. Hans Trolovede begrader
med mig hans Dod.
Nykjobing i Sjalland, den 28de Zanuar, 1839.
L. G. Rohde
  F iii
Anne Cathrine ESMARCH was born on 28 Nov 1803. She was christened 1 on 26 Mar 1804 in Sankt Nikolaj kirke.

Henrik JENSEN was born in Cal 1777. Henrik married Edele Marie Christiane EGTVED 1.

Other marriages:
EGTVED, Edel Marie Christiane

Edele Marie Christiane EGTVED [Parents] 1 was born in 1785 in Store Fuglede, Hvidebæk, Vestsjælland, Denmark. She died on 26 Dec 1840 in Ellingegaard, Højby, Holbæk, Denmark. Edele married Henrik JENSEN.

They had the following children.

  M i
Avlsforvalter Hans Elbrecht JENSEN was born in Cal 1803.
  M ii Meierieforpagter Johan Steffen Wilhem JENSEN was born in 1804.
  F iii Ane Kirstine "Stinne" JENSEN was born on 5 Feb 1805. She died on 27 May 1875.
  M iv
Christian Georg JENSEN.
  F v
Jensine Amalie JENSEN was born in Cal 1811.
  M vi
Carl Frederik JENSEN was born in 1812.
  M vii
Snedkersvend Ludvig Ferdinant JENSEN was born in 1813.
  M viii
Forvalter August Emil JENSEN was born on 26 Dec 1813 in Ellingegaard. He was christened on 2 Mar 1814 in Højby Kirke.
  M ix
William Rudolf JENSEN.
  M x
Harald Henrik JENSEN.
  F xi
Henriette Marie JENSEN.
  F xii
Caroline Mathilde JENSEN.
  F xiii
Mariane Louise Sophie JENSEN was born in 1821.

Mathias ESMARCH was born in 1754. He died on 18 Mar 1786 in Kongens Lyngby. Mathias married Birthe DITLØVS DATTER 1.

En Mathias Esmarch er iflg. Kirkebogen for Kongens Lyngby død den 18. marts 1786, 32 år gammel.
Slægtsskabet er formodet idet Mathias Esmarch fik en datter ved navn Ane Cathrine Marie Gjertrud, som døde 1½ år gl. Senere får sønnen Jens Esmarch en datter som han giver navnet Anne Cathrine. Imod taler den store aldersforskel mellem   Matthias's kone Birthe Ditløvs Dtr., f. ca. 1738, og Mathias, f. 1754.

Birthe DITLØVS DATTER [Parents] 1 was born in cirka 1738. She died on 12 Dec 1791 in kbh. Birthe married Mathias ESMARCH.

Boede i følge folketællingen 1787 til leje i Adelgade 229 - 230 med børnene Jens (14) og Christian (10). Registreret som 4. familie ud af de 12 familier der på det tidspunkt boede på adressen.

På det tidspunkt var Birthe "Enke efter 1ste ægteskab", og levede af sine hænders gjerninger.

Adelgadekvarteret var bestemt ikke noget rart sted at bo i 1787.  www.koebenhavnshistorie.dk beskriver det således:
"Adelgade

Adelgade blev med gennemførelsen af saneringsloven af 1939 ændret til det ukendelige. Der var tale om en total sanering, som påbegyndtes under krigen, hvorefter projektet stoppede 1943 for atter at blive videreført 1954. I dag kan alene gamle fotografier og dokumenter fastholde det dystre, men på samme tid historiske og fascinerende københavnermiljø, der forsvandt.

Gaden blev grundlagt i slutningen af 1640rne i forbindelse med etableringen af Ny København. Det bestemtes da, at gaderne skulle opkaldes efter kongehusets medlemmer, de lande, der var underlagt den danske krone, og landets forskellige stænder.

Vanrøgt og overbebyggelse gjorde, at Adelgade aldrig kom til at svare til sit fine navn. Skidtet flød over alt. Det meddeles 1788 om Gothers-, Adel- og Borgergade, at man "paa mange Steder næppe kan komme tværs over Gaden for vidt udbredte Dynger af Rendestens Mudder, og næppe er Renovationsvognene bortkjørte, førend Gaderne bliver zirede med Møddinger igjen, som blive henliggende til anden Dags Morgen". Den 3. marts samme år noterede Luxdorph i sin dagbog, at der var "Et blodigt Slagsmaal imellem Soldater og Matroser i Adel-Gaden, hvorved nogle have sat Livet til"

Gennem 1800-tallet blev husene dårligt vedligeholdt og man så mange eksempler på svalegange, udvendige trapper og balkoner af træ, der var et levn fra endnu ældre dage. Under trappen op til første sal var lokummet indrettet med dertil hørende latrinkule i jorden nedenunder. Thorvald Stauning og hans familie boede en overgang i Adelgade, hvor den plagedes af rotter, så den måtte flytte igen."

They had the following children.

  M i Grosserer Jens ESMARCH was born on 4 May 1773.
  M ii
Christian ESMARCH 1 was born on 1 Jun 1775. He was christened in Garnisons kirke. He died on 25 Jun 1796 in København.

Fra hvidebogen, Københavns Skiftekommission 1796:


No 272
Anno 1796 den 26de junii indløb til Skfite-Commissionen at promemoria af dags Dato fra J. Esmarch, Voluntair i Kammerraad Fleischers Contoir, hvormed han anmelder at hans broder Christian Esmarch dagen forher, ???? 25.de denne md døden er afgaaet, og at han som den Afdødes eneste og tillige umyndig Arving tiltræder hans Boe uden Skifte, h??ovedst han til Slutning
lover i sin tid at indberette og aflægge Skigtighed (?) for hvad Hans Majestæts Casse ifølge Forordningen af 12de September 1792 kan tilkokmme.
  F iii
Ane Cathrine Marie Gjertrud ESMARCH was born on 11 May 1778 in Kongens Lyngby. She died on 22 Sep 1779 in Kongens Lyngby.

Usikkert om der er tale om samme forældre, idet moderens navn ikke fremgår af Kirkebogen. Det har formodningen for sig, idet Jens senere får en datter der døbes Anne Cathrine.

Angivet som Esmarchs datter i kirkebogen over døde kvindekøn uden navn. Angivet som 1½ år.

Værktøjsmager Bjarne Esmarch PEDERSEN [Parents] [scrapbook] was born on 22 May 1954. Bjarne married Mimi PETERSEN about 1976.

Mimi PETERSEN. Mimi married Værktøjsmager Bjarne Esmarch PEDERSEN about 1976.

They had the following children.

  M i
Dan Esmarch PEDERSEN.
  M ii Johnny Esmarch PEDERSEN.

Stefan ALÉX. Stefan married Inge Esmarch POULSEN, F. PEDERSEN. The marriage ended in divorce.

Inge Esmarch POULSEN, F. PEDERSEN [Parents] [scrapbook] was born on 17 Oct 1951. She died on 15 Jun 2005 in København. She was buried on 24 Jun 2005 in Bispebjerg, kbh. Inge married Stefan ALÉX. The marriage ended in divorce.

Other marriages:
NIELSEN, Bjarne
, Poulsen
, Bendtsen

Tale ved Inge Esmarch Poulsens bisættelse - Sønder Kapel, Bispebjerg Kirkegård d. 24.6.05.

”Vær barmhjertige, som Jeres fader er barmhjertig. Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes; fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes”
Ordene fra Lukasevangeliet hører til de mest centrale indenfor den kristne tro. Den drejer sig om barmhjertighed og tilgivelse frem for fordømmelse og afvisning. Og det skal gælde for vores liv med hinanden, og når vores liv engang er slut.
Uanset hvordan vores liv former sig, skal vi vide én ting: I kraft af vor dåbspagt kan vi være sikre på, at Gud tager imod os med kærlighed og forståelse. Vi bliver ikke lagt fast på alt det, der gik mindre godt i vort liv, men omsluttes af kærlighed og forståelse, så vi kan få fred for det, vi ikke kunne slippe i vores liv: vores egen utilstrækkelighed og manglende evne til at bryde ud af livets onde cirkler.
Gode, trøstende tanker.
Når man ser tilbage på Jeres mors liv, var det jo ikke noget nemt liv. Eller specielt vellykket  og da slet ikke i forhold til Jer, hendes børn, Jimmy og Pia. Hun magtede Jer ikke, havde ikke overskud til at være mor for Jer i klassisk forstand - og holdt alligevel af Jer - på sin egen måde. Hvor stolt og glad var hun for, at du, Jimmy havde fået læreplads og kæreste - en bekræftelse af at hendes dårligdomme ikke fulgte med Jer som en forbandelse. Og også sit barnebarn nød hun i det omfang, hun havde overskud til det.
Inderst inde var hun jo et meget kærligt og omsorgsfuldt menneske. Det nød i godt af på Sundhold. Her var hun en af dem, der havde noget overskud, havde nogle ressourcer at give af - og det benyttede hun sig af. Hendes kreativitet - i blomsterværkstedet, hvor der var plads til hendes sans for smukke ting - hun var jo et meget fintfølende menneske med en stor intelligens. Og hvor stolt var hun, når hendes ting altid solgte godt på markedsdagene.
Eller hendes engagement i den sorte gryde - nej, hun skjulte sig ikke, men fik brugt sine talenter. Og på mig virker det næsten som om hun herigennem kunne kompensere lidt for, hun ikke magtede i forhold til Jer. Og ligeså smerteligt det var for Jer, at i skulle undvære Jeres mor på tæt hold på så tidligt et tidspunkt i Jeres liv, ligeså smerteligt var det sikkert for hende at erkende og se i øjnene, at I var en opgave, hun netop ikke kunne rumme, fordi alkoholen spillede for stor en rolle i hendes liv. Og til syvende og sidst jo også i Jeres: Jeres bekymring for hvordan hun havde det - I kunne jo straks høre på hende, hvordan det stod til. Jeres ønsker om en pludselig åbning, så hun igen oplevedes som frisk og nærværende.
Jeres længsler efter tryghed og nærhed, der aldrig rigtig blev indfriet. Kun i små glimt lykkedes det - juleaftnerne samme, fortroligheden med hende på de gode dage - de adskilte livsforløb til trods - der var nogle særlige bånd i mellem jer.

”Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes”
Hvorfor bliver et menneskes liv som det bliver? Hvorfor er nogles liv fanget i nogle rutiner, der synes at kvæle det, frem for at fremme det ? Vanskelige spørgsmål uden nemme svar. Livet er ikke entydigt. Og heller ikke kristendommen har en opskrift på, hvordan lidelse og modgang kan undgås. Tværtimod, så er den overbevist om, at den er en del af livet.
Ligesom Jesus selv blev udsat for livets dybe meningsløshed, da han hang på korset langfredag.
Men kristendommen slutter netop ikke der. Tror på, at det bliver påskemorgen og at korsets tyngende kraft kan brydes.
Og derfor skal også vi have lov til at lægge fortidens åg fra os.
Tro på, at vi kan komme videre.
Selvom det engang imellem først er døden, der åbner en ny dør. Ligesom for Jeres mor, der nu er del af Guds kærlighed og ikke længere behøver at føle sig utilstrækkelig og svag, men finde ly i kærlighedens styrke.
Og denne Guds kærlighed må nu også være en trøst for Jer, der i dag tager afsked med hende. At I som tiden går, overlader hende til denne Guds fred og forliger Jer med det, der har været - når I kommer i tanker om, hvad vi lige har sunget:

Betragter månens bue
den kun er halv at skue
og dog rund og hel.
Så er vel flere sager,
som nu vort hjerte vrager,
fordi vi halvt dem skuer kun.

Gud ser altid hele mennesket og det, han ser, er derfor godt og i denne bevidsthed kan I godt overlade Jeres kære mor Inge Esmarch Poulsen i Guds kærlige varetægt.
Æret være hans minde!

Amen
Sognepræst Ulrich Vogel

They had the following children.

  M i Automekaniker Jimmy Esmarch NIELSEN was born on 23 Jan 1986.

Bjarne NIELSEN. Bjarne married Inge Esmarch POULSEN, F. PEDERSEN. The marriage ended in divorce.

Inge Esmarch POULSEN, F. PEDERSEN [Parents] [scrapbook] was born on 17 Oct 1951. She died on 15 Jun 2005 in København. She was buried on 24 Jun 2005 in Bispebjerg, kbh. Inge married Bjarne NIELSEN. The marriage ended in divorce.

Other marriages:
ALÉX, Stefan
, Poulsen
, Bendtsen

Tale ved Inge Esmarch Poulsens bisættelse - Sønder Kapel, Bispebjerg Kirkegård d. 24.6.05.

”Vær barmhjertige, som Jeres fader er barmhjertig. Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes; fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes”
Ordene fra Lukasevangeliet hører til de mest centrale indenfor den kristne tro. Den drejer sig om barmhjertighed og tilgivelse frem for fordømmelse og afvisning. Og det skal gælde for vores liv med hinanden, og når vores liv engang er slut.
Uanset hvordan vores liv former sig, skal vi vide én ting: I kraft af vor dåbspagt kan vi være sikre på, at Gud tager imod os med kærlighed og forståelse. Vi bliver ikke lagt fast på alt det, der gik mindre godt i vort liv, men omsluttes af kærlighed og forståelse, så vi kan få fred for det, vi ikke kunne slippe i vores liv: vores egen utilstrækkelighed og manglende evne til at bryde ud af livets onde cirkler.
Gode, trøstende tanker.
Når man ser tilbage på Jeres mors liv, var det jo ikke noget nemt liv. Eller specielt vellykket  og da slet ikke i forhold til Jer, hendes børn, Jimmy og Pia. Hun magtede Jer ikke, havde ikke overskud til at være mor for Jer i klassisk forstand - og holdt alligevel af Jer - på sin egen måde. Hvor stolt og glad var hun for, at du, Jimmy havde fået læreplads og kæreste - en bekræftelse af at hendes dårligdomme ikke fulgte med Jer som en forbandelse. Og også sit barnebarn nød hun i det omfang, hun havde overskud til det.
Inderst inde var hun jo et meget kærligt og omsorgsfuldt menneske. Det nød i godt af på Sundhold. Her var hun en af dem, der havde noget overskud, havde nogle ressourcer at give af - og det benyttede hun sig af. Hendes kreativitet - i blomsterværkstedet, hvor der var plads til hendes sans for smukke ting - hun var jo et meget fintfølende menneske med en stor intelligens. Og hvor stolt var hun, når hendes ting altid solgte godt på markedsdagene.
Eller hendes engagement i den sorte gryde - nej, hun skjulte sig ikke, men fik brugt sine talenter. Og på mig virker det næsten som om hun herigennem kunne kompensere lidt for, hun ikke magtede i forhold til Jer. Og ligeså smerteligt det var for Jer, at i skulle undvære Jeres mor på tæt hold på så tidligt et tidspunkt i Jeres liv, ligeså smerteligt var det sikkert for hende at erkende og se i øjnene, at I var en opgave, hun netop ikke kunne rumme, fordi alkoholen spillede for stor en rolle i hendes liv. Og til syvende og sidst jo også i Jeres: Jeres bekymring for hvordan hun havde det - I kunne jo straks høre på hende, hvordan det stod til. Jeres ønsker om en pludselig åbning, så hun igen oplevedes som frisk og nærværende.
Jeres længsler efter tryghed og nærhed, der aldrig rigtig blev indfriet. Kun i små glimt lykkedes det - juleaftnerne samme, fortroligheden med hende på de gode dage - de adskilte livsforløb til trods - der var nogle særlige bånd i mellem jer.

”Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes”
Hvorfor bliver et menneskes liv som det bliver? Hvorfor er nogles liv fanget i nogle rutiner, der synes at kvæle det, frem for at fremme det ? Vanskelige spørgsmål uden nemme svar. Livet er ikke entydigt. Og heller ikke kristendommen har en opskrift på, hvordan lidelse og modgang kan undgås. Tværtimod, så er den overbevist om, at den er en del af livet.
Ligesom Jesus selv blev udsat for livets dybe meningsløshed, da han hang på korset langfredag.
Men kristendommen slutter netop ikke der. Tror på, at det bliver påskemorgen og at korsets tyngende kraft kan brydes.
Og derfor skal også vi have lov til at lægge fortidens åg fra os.
Tro på, at vi kan komme videre.
Selvom det engang imellem først er døden, der åbner en ny dør. Ligesom for Jeres mor, der nu er del af Guds kærlighed og ikke længere behøver at føle sig utilstrækkelig og svag, men finde ly i kærlighedens styrke.
Og denne Guds kærlighed må nu også være en trøst for Jer, der i dag tager afsked med hende. At I som tiden går, overlader hende til denne Guds fred og forliger Jer med det, der har været - når I kommer i tanker om, hvad vi lige har sunget:

Betragter månens bue
den kun er halv at skue
og dog rund og hel.
Så er vel flere sager,
som nu vort hjerte vrager,
fordi vi halvt dem skuer kun.

Gud ser altid hele mennesket og det, han ser, er derfor godt og i denne bevidsthed kan I godt overlade Jeres kære mor Inge Esmarch Poulsen i Guds kærlige varetægt.
Æret være hans minde!

Amen
Sognepræst Ulrich Vogel

They had the following children.

  F i Pia Esmarch NIELSEN was born on 9 Mar 1970.

Fhv. overpostbud Gert Esmarch PEDERSEN [Parents] [scrapbook] was born on 16 Oct 1931 in Skjern. He was christened on 8 Nov 1931 in Skjern Kirke. Gert married Mona RASMUSSEN on 26 Feb 1955 in Kbh. Rådhus.

Mona RASMUSSEN [Parents] [scrapbook] was born on 17 Sep 1934 in Helsingør. Mona married Fhv. overpostbud Gert Esmarch PEDERSEN on 26 Feb 1955 in Kbh. Rådhus.

They had the following children.

  M i Postbud Benny PEDERSEN was born on 31 Jul 1955.
  F ii
Social- og sundhedsassistent Lena "f. Pedersen" ESMARCH [scrapbook] was born on 27 Sep 1957.
  F iii Vibeke Esmarch PEDERSEN was born on 19 May 1964.

Rasmus Peder Nielsen Rytter "Peter " RYTTER [Parents] was born on 14 Jul 1928 in Dollerup Sogn. Peter married Karen Esmarch PEDERSEN on 1 Mar 1953 in Sct. Peder Sogn, Randers.

Ved vielsen var Peter Rytter avlsmedhjælper. Senere ansat som  Banearbejder ved Statsbanerne.
Faddere Enke Ane Kirstine Nieslen Rytter
Pige Sine Nielsen Rytter
Ungkarl Johannes Nielsen Rytter alle af Voel Mark.

Karen Esmarch PEDERSEN [Parents] [scrapbook] was born on 18 Jul 1934 in Skjern. She was christened on 2 Sep 1934 in Skjern Kirke. She died in 1990 in Randers. Karen married Rasmus Peder Nielsen Rytter RYTTER "Peter " on 1 Mar 1953 in Sct. Peder Sogn, Randers.

Faddere:
Ledvogter Niels Toft og hans kone Hansine - kaldet "Sine"
Tarmmester Johan Ehlers og hustru Asta, Skjern.

They had the following children.

  F i
Inger Marie Esmarch Rytter "Rie" RYTTER was born on 1 Aug 1953 in Sct. Peder Sogn, Randers. She was christened on 11 Oct 1953 in Sct. Peder Sogn, Randers. She died in 2013.
  F ii
Anna Lise Esmarch "Lisen" RYTTER was born on 15 Sep 1958.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index