Selected Families and Individuals


Johannes ESMARCH [Parents] was born 1, 2 on 3 Dec 1846 in Sdr. Lem. He was christened 3 on 18 Feb 1847 in Sdr Lem Kirke. He died on 11 Mar 1921 in københavn. Johannes married Anna Mathea CHRISTENSEN.

Other marriages:
CHRISTENSEN, Anna Matha

Sognefoged
Bopæl v. dødsfald V. Boulevard 47, 2., Kbh

FT 1885 ifgl. Mogens Esmarch: boede Johannes iReventlowsgade nr. 10, matr. 92, Forhus, 1. sal th.

Anna Mathea CHRISTENSEN [Parents] died in 1931. Anna married Johannes ESMARCH.

They had the following children.

  M i Cand.polyt, baneingeniør Johannes Marius ESMARCH was born on 19 May 1878. He died on 15 Feb 1959.
  M ii
H.C. ESMARCH died 1, 2 in barnløs.
  F iii Anna Nikoline ESMARCH was born on 5 Jul 1881. She died on 29 Jul 1941.

Jens ESMARCH. Jens married Catharina SASSEN.

Other marriages:
COLSMANN, Gertrud

Catharina SASSEN. Catharina married Jens ESMARCH.

They had the following children.

  F i
Catharina ESMARCH was born on 20 May 1748.
  M ii
Matthias ESMARCH was born on 23 Jun 1749 in København. He was christened in Sankt Petri.

Faddere ved dåb: Christian Esmarch
  M iii
Christian Frederich ESMARCH was born on 9 Oct 1750 in København. He was christened in Sankt Petri.

Christian Siegfreid EGGERS. Christian married Sophia Amalia ESMARCH.

Sophia Amalia ESMARCH [Parents] was born on 5 Jun 1727. Sophia married Christian Siegfreid EGGERS.


Ole ESMARCH [Parents] was born on 9 Sep 1907. He died 1 on 2 Aug 1968 in København. Ole married #ukendt.

Other marriages:
HANSEN, Gerda Rimor Marie

Fra selvbiografi 1940 i festskrift udgifet af Københavns Universitet, p. 156-157:
"Ole Esmarch. Jeg er født den 9. September 1907, som Søn af Baneingeniør, cand.polyt. Johannes M. Esmarch og Hustru Ellen, f. Langsted. - I 1926 blev jeg Student fra St. Jørgens Gymnasium og i 1935 tog jeg lægevidenskabelig Embedseksamen med Hovedkarakteren Laudabilis. - Efter Turnustjenese paa Svendborg Amts og Bys Sygehus har jeg i godt 3 Aar været ansat ved Aarhus Kommunaehospitals røntgen- og Lysklinik samt Radiumstationen for Jylland, først som Kandidat og senere som Assistent. Under udmærkede Arbejdsforhold kunde jeg beskæftige mig med experimentel Kræftforskning. Ved velvillig Støtte fra Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse kunde jeg i Foraaret 1938 studere Biokemi og Canser i London, og i Foraaret 1939 gjordet Det Danske Pasteur-Selskab det muligt for mig at fortsætte disse Studier i Paris. Disse Studierejser har været af umaadelig Betydning for min Udvikling i det de ikke alene har afklaret mere specielle Problemer, men ogsaa har paavirket min Helhedsopfattelse af kræftforskningen. Under denne Uddannelse har jeg offentliggjort nogle arbejder i danske og internationale Tidsskrifter og skrevet min Disputats: Studier over Metylcholantren og dets kræftsfremkaldende virkning paa Mus. Paa denne Afhandling fik jeg 5/10 1940 den medicinske Doktorgrad. - Siden Februar 1940 har jeg været ansat som Assistent ved Bispebjerg Hospitals patologiske Institut, og siden April har jeg tillige arbejdet ved Universitetets Institut for almindelig Patologi."

#ukendt. #ukendt married Ole ESMARCH.

They had the following children.

  M i Arkitekt Børge ESMARCH was born on 29 Dec 1936.
  M ii Jens ESMARCH.
  F iii Lise ESMARCH.
  M iv Erik ESMARCH.

Arkitekt Børge ESMARCH [Parents] was born on 29 Dec 1936 in Aarhus. Børge married Karen Rudberg JØRGENSEN in 1963.

Karen Rudberg JØRGENSEN was born on 20 Dec 1935. She died on 17 Mar 2013. She was buried 1 on 25 Mar 2013 in Hareskov Kirke. Karen married Arkitekt Børge ESMARCH in 1963.

They had the following children.

  M i
Søren ESMARCH was born in Nov 1966.
  M ii Claus ESMARCH was born in Nov 1966.
  F iii Charlotte ESMARCH was born in Jul 1968.

Jens ESMARCH [Parents]. Jens married MM g ESMARCH.

MM g ESMARCH. MM married Jens ESMARCH.

They had the following children.

  F i
Anne ESMARCH.
  F ii Dorte ESMARCH.

Haugaard CHRISTOFFERSEN. Haugaard married Lise ESMARCH.

Lise ESMARCH [Parents]. Lise married Haugaard CHRISTOFFERSEN.

They had the following children.

  F i
Anette Haugaard CHRISTOFFERSEN.

Erik ESMARCH [Parents]. Erik married XX g ESMARCH.

XX g ESMARCH. XX married Erik ESMARCH.

They had the following children.

  F i
Joan Kristina ESMARCH.

Civilingeniør Hans VINTER was born on 30 Sep 1915. He died on 19 Apr 1999. Hans married Grete SERRITSLEV.

Other marriages:
SERRITSLEV, Civilingeniør Grete

Grete SERRITSLEV [Parents]. Grete married Civilingeniør Hans VINTER.

They had the following children.

  M i Otto VINTER.
  M ii
Børge VINTER.
  M iii
Erik VINTER.

Otto VINTER [Parents]. Otto married NN g VINTER.

NN g VINTER. NN married Otto VINTER.

They had the following children.

  M i
Peter VINTER.
  F ii
Annette VINTER.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index