Efterkommere Mathias ESMARCH

First Generation


1. Mathias ESMARCH was born in 1754. He died on 18 Mar 1786 in Kongens Lyngby.

En Mathias Esmarch er iflg. Kirkebogen for Kongens Lyngby død den 18. marts 1786, 32 år gammel.
Slægtsskabet er formodet idet Mathias Esmarch fik en datter ved navn Ane Cathrine Marie Gjertrud, som døde 1½ år gl. Senere får sønnen Jens Esmarch en datter som han giver navnet Anne Cathrine. Imod taler den store aldersforskel mellem   Matthias's kone Birthe Ditløvs Dtr., f. ca. 1738, og Mathias, f. 1754.

Mathias married Birthe DITLØVS DATTER 1, daughter of Ditlev NN. Birthe was born in cirka 1738. She died on 12 Dec 1791 in kbh.

Boede i følge folketællingen 1787 til leje i Adelgade 229 - 230 med børnene Jens (14) og Christian (10). Registreret som 4. familie ud af de 12 familier der på det tidspunkt boede på adressen.

På det tidspunkt var Birthe "Enke efter 1ste ægteskab", og levede af sine hænders gjerninger.

Adelgadekvarteret var bestemt ikke noget rart sted at bo i 1787.  www.koebenhavnshistorie.dk beskriver det således:
"Adelgade

Adelgade blev med gennemførelsen af saneringsloven af 1939 ændret til det ukendelige. Der var tale om en total sanering, som påbegyndtes under krigen, hvorefter projektet stoppede 1943 for atter at blive videreført 1954. I dag kan alene gamle fotografier og dokumenter fastholde det dystre, men på samme tid historiske og fascinerende københavnermiljø, der forsvandt.

Gaden blev grundlagt i slutningen af 1640rne i forbindelse med etableringen af Ny København. Det bestemtes da, at gaderne skulle opkaldes efter kongehusets medlemmer, de lande, der var underlagt den danske krone, og landets forskellige stænder.

Vanrøgt og overbebyggelse gjorde, at Adelgade aldrig kom til at svare til sit fine navn. Skidtet flød over alt. Det meddeles 1788 om Gothers-, Adel- og Borgergade, at man "paa mange Steder næppe kan komme tværs over Gaden for vidt udbredte Dynger af Rendestens Mudder, og næppe er Renovationsvognene bortkjørte, førend Gaderne bliver zirede med Møddinger igjen, som blive henliggende til anden Dags Morgen". Den 3. marts samme år noterede Luxdorph i sin dagbog, at der var "Et blodigt Slagsmaal imellem Soldater og Matroser i Adel-Gaden, hvorved nogle have sat Livet til"

Gennem 1800-tallet blev husene dårligt vedligeholdt og man så mange eksempler på svalegange, udvendige trapper og balkoner af træ, der var et levn fra endnu ældre dage. Under trappen op til første sal var lokummet indrettet med dertil hørende latrinkule i jorden nedenunder. Thorvald Stauning og hans familie boede en overgang i Adelgade, hvor den plagedes af rotter, så den måtte flytte igen."

They had the following children.

+ 2 M i Grosserer Jens ESMARCH was born on 4 May 1773.
  3 M ii
Christian ESMARCH 1 was born on 1 Jun 1775. He was christened in Garnisons kirke. He died on 25 Jun 1796 in København.

Fra hvidebogen, Københavns Skiftekommission 1796:


No 272
Anno 1796 den 26de junii indløb til Skfite-Commissionen at promemoria af dags Dato fra J. Esmarch, Voluntair i Kammerraad Fleischers Contoir, hvormed han anmelder at hans broder Christian Esmarch dagen forher, ???? 25.de denne md døden er afgaaet, og at han som den Afdødes eneste og tillige umyndig Arving tiltræder hans Boe uden Skifte, h??ovedst han til Slutning
lover i sin tid at indberette og aflægge Skigtighed (?) for hvad Hans Majestæts Casse ifølge Forordningen af 12de September 1792 kan tilkokmme.
  4 F iii
Ane Cathrine Marie Gjertrud ESMARCH was born on 11 May 1778 in Kongens Lyngby. She died on 22 Sep 1779 in Kongens Lyngby.

Usikkert om der er tale om samme forældre, idet moderens navn ikke fremgår af Kirkebogen. Det har formodningen for sig, idet Jens senere får en datter der døbes Anne Cathrine.

Angivet som Esmarchs datter i kirkebogen over døde kvindekøn uden navn. Angivet som 1½ år.

Home Next Last

Surname List | Name Index