Efterkommere Mathias ESMARCH

Fifth Generation


13. Snedker / Landmand Hans Haagen ESMARCH [scrapbook] (Christian Frederik , Hans Haagen , Jens , Mathias ) was born on 9 Oct 1866 in Sædding Sogn Tønning. He was christened on 18 Oct 1866 in Hjemmedøbt I Kirken. He died on 16 Jan 1945 in Skjern. He was buried on 21 Jan 1945 in Skjern Kirkegaard.

FT 1916 Boede i Tanning (Dejbjerg). Drev Landbrug og havde en indkomst på 100 kr. Betalte 7,5 kr. i skat.

Fra "Dejbjerg. Dejbjerg by og sogn af H.P. Jensen, 1966" p 231:

"Vistnok i 1903 kom Hans Haagen Esmarck og Karen Jensen fra Fjelstervang til gården  [vejen fra Stampen til Nysted ... Nu går det op over viakukten og videre til der kommer et hus på højre side af vejen. Her bor... På vejens anden side ligger en gård, på hvilken....] Hans var udlært snedker, og brød træværket sammen ude eller inde, så gik der bud til Hans, som mødte med værktøjet i en sæk på ryggen - ja, det var dengang. Karen gik ud som kogekone og hjælper i hjemmene. De solgte 1933 og flyttede til Skjern, og siden er begge døde. Datteren Kirstine Esmark er gift med Chr. Pedersen, lillebilforretning i Skjern."

I flg. http://www.dejbjerg.dk/dejbjerg+bogen/nysted/nystedvej+2/?s=323
er adr. Nystedvej 2.

Gert Esmarch Pedersen fortæller, at Hans Haagen var meget troende (indre mission) og da han efter konens død flyttede ind på 1. salen i Nygade 51, læste han hver aften i Biblen. Han påduttede dog ikke andre sin tro.

Da der var synd, at Hans Haagen skulle være alene, skulle Gert sove i det lille værelse på 1. sal. Gert fortalte også, at Hans Haagen havde sin spytbakke stående i hjørtet af stuen ved siden af sin lænestol, og at han sad der og ryg på sin lange pibe.

Hans Haagen havde medtaget snedkerværktøj, som blev stuvet sammen på loftet i Nygade 51, da han flyttede ind. Efter hans død fik Skjern Museum lov til at tage nogle de effekter, som de kunne brug.

Hans married Karen JENSEN [scrapbook], daughter of Jens Peder JENSEN and Maren NIELSEN, on 8 Oct 1903 in Dejbjerg. Karen was born on 13 Jun 1871 in Fjeldsted Vang I Vorgod Sg. She was christened on 30 Jul 1871. She died on 19 Dec 1934 in Engsiggade 12, Skjern. She was buried on 26 Dec 1934 in Skjern Kirkegaard.

Faddere Gårdmand Niels Pedersens hustru af Vorgod, Gårdmand Niels Merrild Pedersen,  Ungkarl Berthel Nielsen,  og pigen Inger Marie Jensen alle af Fjelstervang.

iflg ft. 1916 født 5/7 1871

They had the following children.

+ 25 F i Anna Christine "Stinne" ESMARCH was born on 16 May 1905. She died on 13 Nov 1992.

14. Landbruger Lars Faurby ESMARCH [scrapbook] 1 (Christian Frederik , Hans Haagen , Jens , Mathias ) was born on 10 Mar 1869 in Række Mølle, Sædding Sogn. He was christened on 26 Mar 1869 in Sædding Kirke. He died on 26 Dec 1926 in Dejbjerg.

indkomst 1916 ca 800 kr. Formue 0 kr. betalte 22,50 kr. i skat til kommunen. FT 1916

Fra "Dejbjerg by og sogn, H.P. Jensen, 1966" p. 240.
[se under Christian Frederik Esmarch] .. fortsat.
Lars Faurby Esmarch var gift med Hansine Vilhelmine Knudsen fra Snejbjerg. Han var nogle år i Amerika og kom derefter hjem og fik gården her. Lars døde 1926, mens Hansine levede til 146. De fik to sønner: Christen, som rejste til Amerika og Arthur, gift med Johanne Astrup herfra. Også de har været en tid i Amerika, men bor nu i Nr. Nebel.

Lars married Hansine Vilhelmine KNUDSEN [scrapbook] 1. Hansine was born on 28 Feb 1868 in Snebjerg Sogn. She was christened on 8 Mar 1868. She died in 1946.

They had the following children.

  26 M i
Kristian Frederik ESMARCH [scrapbook] was born on 6 Nov 1903 in Brooklyn. He died on 22 Mar 1994 in Middelborough, Massachusetts.

iflg. folketælling 1916 født 6/11 1906
       
Kristian married Nancy D ??. Nancy was born about 1907 in Canada.
+ 27 M ii Arthur Johannes ESMARCH was born on 11 Apr 1906.

15. Købmand, Tarm Frederik Christian ESMARCH [scrapbook] (Christian Frederik , Hans Haagen , Jens , Mathias ) was born 1 on 4 Apr 1872 in Sædding sogn Tønning. He was christened on 21 Apr 1872 in Døbt i kirken.

Manufakturhandler og indehaver af Flensborg Lagret i Tarm til ca 1920. Står opført som Købmand i FT 1925.

Frederik married Ane Marie MIKKELSEN [scrapbook]. Ane was born on 6 Feb 1872 in Uhre, Vejle. She died 1 on 24 Apr 1952.

They had the following children.

+ 28 M i Tømrer Christian Frederik ESMARCH was born on 13 Jun 1897.
+ 29 F ii Hedvig Augusta ESMARCH was born on 6 Sep 1903. She died on 12 Jun 1959.
  30 M iii
? ESMARCH.

17. Gårdejer, Rækker Mølle Johannes Verner ESMARCH [scrapbook] (Christian Frederik , Hans Haagen , Jens , Mathias ) was born on 29 Jan 1878 in Dejbjerg. He was christened on 17 Feb 1878 in Dejbjerg Kirke. He died on 2 Aug 1965 in Tarm Sygehus.

Om  slægters gang i Sædding sogn, pag 33 ff.
Om møllegården i Rækker mølle.

" I 1915 overtog en brors søn [en bror til Nancy, Christian Frederik Esmarch, red] gården og drev den som almindeligt landbrug. Johannes var gift med Ana. Nu lå gårdne midt i byen. Peter Lykke jensen, som har tjent som karl, fortæller, at når de havde malket om aften, skete det, at han sad ude i porten og solgte mælk til byens folk.

Ana og Johannes' datter Nanzy og hedes mand Alfred laursen havde gården, indtil Nanzy døde i en ung alder. En søster Inga og hende smand Jørgen Jensen overtog gården i 1946. Der blev bygget nye udhuse og stuehuset belv godt vedligeholdet. Det var sikkert ikke så alvorligt ment, når Jørgen Jensen engang sagde, at det da hvar bedre at rive stråtaget af og lægge plader på. Det fremkaldte protester, hvilket nok og så var meningen.

Ved gården blev der i Nanzys tid plantet en dejlig stor have med over 100 100 træer. Den gik under navnet Esmarchs have. Inga og Jørgen modtog i 1989 Skjerns bevaringspris som anerkendelse af deres fine vedligeholdelse af stuehuset til den gamle Rækker Møllegaard.

Da Jørgen døde i 1992 og Inga ønskede at sælge, var der folk i byen, der kunne se, at gården skulle bevares. "

Johannes married Ane Kierkegaard BIRK on 6 Jun 1915 in ?. Ane was born on 4 Jun 1889 in Sædding Sogn. She died on 29 Aug 1979 in Sunds.

They had the following children.

+ 31 F i Nancy Margrethe ESMARCH was born on 1 Sep 1916. She died on 22 Jun 1946.
+ 32 F ii Johanne Kirstine ESMARCH was born on 19 Feb 1919. She died in Aug 1994.
+ 33 M iii Verner Birk ESMARCH was born on 24 May 1922. He died on 26 Oct 2007.
  34 F iv
Seminarielektor Anna Christine ESMARCH was born on 25 May 1925. She died 1 on 14 Jun 2018 in Sunds. She was buried on 22 Jun 2018 in Sædding Kirke.
+ 35 F v Inga Marie ESMARCH was born on 4 May 1927. She died on 10 Apr 2018.
+ 36 F vi Christa Kathrine ESMARCH was born on 31 Dec 1929.

20. Cand.polyt, baneingeniør Johannes Marius ESMARCH (Johannes , Hans Haagen , Jens , Mathias ) was born 1, 2 on 19 May 1878 in København. He was christened on 21 Jun 1878 in Vor Frue Kirke. He died on 15 Feb 1959.

dødstidspunkt i flg. Mail fra Jens Jerichow i vedr. opdatering af efterkommere fra Johannes Esmarch vedr. frk. Ausa Floors familielegat..
Iflg Krak København,forskellige årgange boende:  1909: J.E. Ohlsensgade 12, Kbh. Ø, 1924: Gl Kongevej 29B,4. 1940 R. Aurehøjvej 1., 4 Hellerup.)

fra Jens Jerichow
Jernbaneingeniør. Født i København. Blev student 1896 og tog polyteknisk eksamen for bygningsingeniører 1903. Efter aftjening af værnepligt var han ansat ved Statsbaneanlæggene 1904-05, men gik derefter i A/S Vølunds tjeneste som leder af dette firmas opvarmnings- og ventilationsanlæg. Han har i denne stilling forestået udførelsen af anlæg af nævnte art på Børsen, Statsbanernes Centralværksteder og en række store hospitaler. 1910 vendte han tilbage til Statsbanerne og har her virket som ingeniørassistent 1912-16, som baneingeeniør af 2. grad 1916-17, som kontorchef i Generaldirektoratet 1917-19 og endelig  fra 1/4 1919 som baneingeniør af 1. grad. I Statsbanernes tjeneste har E. forestået en række betydelige ingeniørarbejder, hvoraf de vigtigste er: Sporændringen på Vejle-Give banen. Udvidelsen af stationerne mellem København og Roskilde og forarbejderne til dobbeltsporet mellem Fredericia og Daugaard.

KRAK blå bog 1957:
ESMARCH Johannes M civilingeniør, fh. baneingeniør, R.DM.p.p.; f. 19'5 1878 i Kbhvn.; søn af grosserer Johannes Esmarch (død 1921) og hustru Anna f. Christensen (død 1931): gift (15 11 1906) m. Ellen E.. f. 30/8 i Kbhvn., død 1940, datter af grosserer Adolf V Langsted (død 1924) og hustru Charlotte f. Knudsen (død 1918).
Student 1896; cand. polyt. 1903; ansat ved statsbaneanlæggene 1904; ingeniør ved AS Vølund 1905-10; 1911 atter ansat u. statsbanerne, 1912 som inge-niørassist., 1916 som baneing., 1917 som kontorchef i generaldirektoratet, 1919 som baneing. af 1. grad; 1920-23 chef for 15. banesektion, Aabenraa; i generaldirektoratet 1923-41; teknisk rådgiver ved teknisk central, senere an-lægsdirektoratet, u. ministeriet for offentlige arbejder 1941-51.
Bistået kommissionen af 1912 til vurdering af statsbanernes aktiver samt kommissionen ang. sikkerhedsforholdene ved statsbanerne.
Formand for Sønderjydsk Ingeniørforening 1922-23; medl. af statsbanernes eksamenskommission 1926-33; medstifter af Section Danoise de la Société des Ingénieurs Civils de France og sekretær for samme 1930-37, næstformand 1938-45; Membre Sociétaire de la Société des Ingénieurs Civils de France; medl. af bestyrelsen for Société Amicale de Secours Mutuels des Frangais au Danemark fra 1937; næstformand i Société Amicale d'Entr'aide Franco-Danoise 1943 -50.
Har skrevet afhandlinger i forsk, tekniske tidsskrifter. Tekn. medarbejder ved A Blinkenberg og M Thiele's Dansk-Franske Ordbog og ved Hermann Vinterberg og C A Bodelsens Dansk-Engelske Ordbog.
Udenl. orden: F.Æ.L.4.
Adresse: Paludan Mullers V. 12.
Kbhvn. V.

Jernbaneingeniør. Født i København. Blev student 1896 og tog polyteknisk eksamen for bygningsingeniører 1903. Efter aftjening af værnepligt var han ansat ved Statsbaneanlæggene 1904-05, men gik derefter i A/S Vølunds tjeneste som leder af dette firmas opvarmnings- og ventilationsanlæg. Han har i denne stilling forestået udførelsen af anlæg af nævnte art på Børsen, Statsbanernes Centralværksteder og en række store hospitaler. 1910 vendte han tilbage til Statsbanerne og har her virket som ingeniørassistent 1912-16, som baneingeeniør af 2. grad 1916-17, som kontorchef i Generaldirektoratet 1917-19 og endelig  fra 1/4 1919 som baneingeniør af 1. grad. I Statsbanernes tjeneste har E. forestået en række betydelige ingeniørarbejder, hvoraf de vigtigste er: Sporændringen på Vejle-Give banen. Udvidelsen af stationerne mellem København og Roskilde og forarbejderne til dobbeltsporet mellem Fredericia og Daugaard.

Johannes married Ellen LANGSTED 1, daughter of Adolf LANGSTED and marie charlotte NN, on 15 Nov 1906. Ellen was born in 30 aug 18xx in København. She died in 1940.

They had the following children.

+ 37 M i Ole ESMARCH was born on 9 Sep 1907. He died on 2 Aug 1968.

21. Anna Nikoline ESMARCH (Johannes , Hans Haagen , Jens , Mathias ) was born on 5 Jul 1881. She died on 29 Jul 1941.

Anna married Hans Christian SERRITSLEV on 15 Oct 1910. Hans was born on 26 Nov 1877. He died on 7 Nov 1974.

Marriage Notes:

Kilde: Ægteskab oplyst af Jens Jerichow vedr. opdatering af Johannes Esmarchs efterkommere vedr. "Adjunkt, frk. Ausa Floors Familielegat", oprettet 14/1 1955.

Anna and Hans had the following children.

+ 38 M i Poul SERRITSLEV was born on 29 Feb 1912. He died on 13 Aug 1993.
+ 39 F ii Civilingeniør Grete SERRITSLEV was born on 5 Jun 1915. She died on 21 Oct 2008.
+ 40 F iii Grete SERRITSLEV.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index