Efterkommere Mathias ESMARCH

Fourth Generation


8. Christian Frederik ESMARCH (Hans Haagen , Jens , Mathias ) was born on 3 Aug 1839 in Sdr. Lem. He was christened 1 on 1 Sep 1839 in Sdr. Lem Kirke. He died on 19 Jul 1922 in Dejbjerg.

Brev fra Chr Frederik Esmarch den 16. marts 1864 til forældrene.

Til Hr Pastor Esmarch
S Lemb Præstegaard
for Ringkjøbing

Poststemplet Feltpost 18/3, Aaarhus 22/3,
Ringkøbing 23/3

Lanslet paa Als den15. Marts 1864

Kjære Forældre

Kjære Fader, jeg haar modtaget din kjærkommende Skrivelse af 4 Marts med stoer Glæde, da det er noget af det kjæreste at modtage brev hjemmefra, gid det var sant at der snart maae blive Omslag i Tingene, det var store Skade med den Sorte der gik af, men man maae jo finde sig i det, jeg er glad ved at  spørge at I er kommet Eder igjen, efter den forkølelse, jeg haer heller ikke været rigtig  rask (?) i den sidste 4 Dage, jeg haer lidt af stærk diare, i kan vel ikke give mig et Raad for det, i dag er jeg dog bedre, det er kuld at det kommer af, og vi er sjælden tørre om  Føderne naar vi er paa Forpost, jeg har faaet brev fra Johannes han haer det godt, Skjorten tilligemed det øvrige haer jeg modtaget,  i disse dage gaaer Tyskerne paa ved Dybbøl, jeg frygter for at de skal komme ned og besøge Eder, ja nu er det snart Paaske men det gaaer for os med Paaskefæsten som det gik med Julefæsten at vi kan ikke helligholde den med glæde og Fryd, som vi kunde havde gjort naaer vi havde været hjemme, gid vi dog kunde havde kommet hjem til Pinsen saa silde jeg rigtigt havde gjort mig til glæde, I kan tro kjære Forældre at jeg Glæder mig til at det snart kan blive sommer, så fryser vi ikke saa meget og det er en stoer Ting, jeg kan lige naae at komme af Forpost til Helligdagene, jeg skal hilse Eder saa mangge Gangge fra Peder Christian Masen og Jens Christian Søndergaards kone …………. samt Palle Mouritsen, og Jens Madsen, og nu være I selv hilset paa det kjærligste af Eders søn C. F. Esmarch og tillige haaber jeg at vi snart maa sees igjen, til har Pastor Esmarch.


Brev fra Chr. Frederik Esmarch 7 Juli 1864 til


Hr Pastor Esmarch
S Lem Pærstegaard
pr Ringkjøbing


Fredriksber Slot d  7 Juli 1864

Kjære fader

Din Skivelse af 26 Juni d A haar jeg modtaget, men med slet ingen glæde, da jeg seer tydelig, at Du ikke har noget tilovers for mig, og Du er stærk i Troen om at jeg kan blive kaseret, men det vil ikke lykkes derimod venter jeg at blive jaget på Porten een af Dagene, og saa gaae igjen saalængge jeg kan, og saa maaskee oven paa enten at
miste en Arem eller et Been, saa kan jeg komme Hjem i en smuk tilstand, min Attest haer jeg fremvist for Lægernerne men det hjælper ikke. Lægen jeg er under nu, er en Tysker som føer haer været i det Sleviske og heder Derhs, han siger den skal snart komme sig saa faae sat Stødkapper på Knet og nu faaer jeg den smurt i Kamfer, og Bind om den, men
det hjælper ligemget, jeg skal hilse Dig fra Johannes som haer det godt og Fru Krone og Onkel C G Jensen bad mig ogsaa om at hilse men tilsidst være Du hilset af din Søn C F. Esmarch

nu kunde jeg (  ?) Brev   for mig naaer Du vil da (Sætningen usikker)
Tillade det, og onkel vilde vist være mig behjælpelig,       til Pastor Esmarch

Fra Slægters gang i sædding sogn p. 19/20 om Rækker Mølle. " I 1865 udskilte Jeppe Holm møllen med tre parceller i Sædding til Jeppe Andersen, hans stedsøn. Samtidig solgtes Møllegaarden matr. nr. 9a til Christian Esmarch fra Sønder Lem".

Pag. 33. ff. Møllegården.
I 1865 udskilte Jeppe Holm møllen sammen med de tre parceller, den havde i Sædding, til Jeppe Andersen. møllegaarden matr. nr. 9a mm. blev solgt til Christian Esmarch fra Lem for 7000 rdl. Chr. Esmarch var søn af pastor Esmarch fra Sdr. lem. I 1865 blev Chr. Esmarch gift med Johanne Kirstine fra Faurby i lem og de flyttede ind på Møllegården. pastor Esmarch døde samme år, og hans enke Anna Christine og datteren Nanzy flyttede så til Møllegaarden.

I  1872 købte Chr. Esmarch en gård i Dejbjerg. Det blev så Nanzy Esmarch, der alene overtog Møllegården. (se Nazy Esmarch)  På det tidspunkt var hun allerede begyndt med høkerforretning i stuehuset. Nu stod hun også for landbruget. En tidligere karl, jakom Korsholm beskriver hende som en dygtig landmand. Da han tjente på Møllegården , var  de tre karle og en pige. Om morgenen før kammen malkede Nanzy og de to karle hver fire køer. Der blev bjerget meget hø, da der var god eng til gården. Korsholm husker, at der kom to engvandingskarle om foråret for at gøre vandingsengen klar. I velling havde Møllegaarden 15 dagsletter eng., der blev slået og kørt hjem. Ud over landbruget var der andet arbejde. nanzy passede butig og havde en kommis til hjælp, da hun skulle handle. I Finderup havde hun en stue, hvor hun en dag om ugen solgte varer og tog mod bestillinger til næste uge. Hun rejste også selv til markeder og handlede med kreaturer. Det vakte opsigt på den tid, men handelsfolkene lærte snart at respektere hendes handelstalent. Forkarlen kørte til Skjern og hentede varer til forretningen. Det hændte også, at han tog varer med til konkurrenten, købmand Jens Andersen.

Fra "Dejbjerg By og Sogn, H.P: Jensen, Dejbjerg 1966".
Tanning. På den nordligste af de to Tanning-gårde...
"Chr. Frederik Esmarch, født i Lem præstegård, og hans kone, Johanne Kirstine Larsen, født i Faurby i Lem, havde overtaget gården i 1880. Han døde i 1922 og hun i 1928. Deres sidste år levede de som aftægtsfolk på gården. Børn: Hans >Haagen, se under Nysted, Lars Faurby, Frederik, gift, manufakturforretning i Tarm, Anna Kirstine, død 1897 - 23 år gammel, Johannes, gift med Ane Birk, forhenværende lærerinde, ejer af Række Mølle-gård, Ane Kathrine, se under kirkebyen."

Adr nu Tarningvej 2, Skjern

Christian married Johanne Kristine LARSEN, daughter of Gårdmand Lars SYLVESTERSEN and Anna Cathrine BENDTSDATTER, on 8 Oct 1865 in Sdr. Lem Kirke. Johanne was born 1 on 4 Jun 1844 in Faurby, S. Lem. She died 2 on 23 Mar 1928 in Dejbjerg.

They had the following children.

+ 13 M i Snedker / Landmand Hans Haagen ESMARCH was born on 9 Oct 1866. He died on 16 Jan 1945.
+ 14 M ii Landbruger Lars Faurby ESMARCH was born on 10 Mar 1869. He died on 26 Dec 1926.
+ 15 M iii Købmand, Tarm Frederik Christian ESMARCH was born on 4 Apr 1872.
  16 F iv
Anna Christine ESMARCH [scrapbook] was born on 16 May 1874 in Tanning Mark, Dejbjerg. She was christened on 16 May 1874 in hjemmet. She died on 20 Sep 1897 in Tanning. She was buried on 25 Sep 1897 in Dejbjerg Sogns Kirkegaard.

Der er lidt forvirring omkring Anne Christine og Ane Katrine. Iflg. Kirkebog for Dejbjerg Sogn 1802-1901 er Ane Kristine Esmark død den 20 September 1897, 23 år gammel. Passer alderen, kan det kun være Anne Christine Esmarch, der er født i 1874. I flg. folketælling fra 1901 er Katrine Esmarch f 1882, fortsat levende.
+ 17 M v Gårdejer, Rækker Mølle Johannes Verner ESMARCH was born on 29 Jan 1878. He died on 2 Aug 1965.
  18 F vi
Ane Katrine "Faster Tinne" ESMARCH [scrapbook] 1 was born on 23 Jan 1882 in Dejbjerg sogn. She was christened on 26 Feb 1882 in Dejbjerg sogn.

Der er lidt forvirring omkring Anne Christine og Ane Katrine. Iflg. Kirkebog for Dejbjerg Sogn 1802-1901 er Ane Kristine Esmark død den 20 September 1897, 23 år gammel. Passer alderen, kan det kun være Anne Christine Esmarch, der er født i 1874. I flg. folketælling fra 1901 er Katrine Esmarch f 1882, fortsat levende.

11. Johannes ESMARCH (Hans Haagen , Jens , Mathias ) was born 1, 2 on 3 Dec 1846 in Sdr. Lem. He was christened 3 on 18 Feb 1847 in Sdr Lem Kirke. He died on 11 Mar 1921 in københavn.

Sognefoged
Bopæl v. dødsfald V. Boulevard 47, 2., Kbh

FT 1885 ifgl. Mogens Esmarch: boede Johannes iReventlowsgade nr. 10, matr. 92, Forhus, 1. sal th.

Johannes married Anna Matha CHRISTENSEN, daughter of skolelærer og kirkesanger Søren Peter CHRISTENSEN and Frederikke Nicoline FRANDSEN. Anna was born on 10 May 1848 in Holmstrup, Holbæk. She was christened on 22 Jun 1848 in Holmstrup, Holbæk. She died in 1931.

They had the following children.

  19 M i
Hans Christian ESMARCH 1 was born on 1 Apr 1877. He was christened on 10 May 1877 in Vor Frue Kirke.

Faddere Skolelærer Christensen og hustru Nikoline samt frk. Albertine Bengsen
+ 20 M ii Cand.polyt, baneingeniør Johannes Marius ESMARCH was born on 19 May 1878. He died on 15 Feb 1959.
+ 21 F iii Anna Nikoline ESMARCH was born on 5 Jul 1881. She died on 29 Jul 1941.

Johannes also married Anna Mathea CHRISTENSEN, daughter of Hr CHRISTENSEN and Fru CHRISTENSEN. Anna died in 1931.

They had the following children.

+ 22 M iv Cand.polyt, baneingeniør Johannes Marius ESMARCH is printed as #20.
  23 M v
H.C. ESMARCH died 1, 2 in barnløs.
+ 24 F vi Anna Nikoline ESMARCH is printed as #21.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index