Efterkommere Mathias ESMARCH

Third Generation


5. Cand.Theol Hans Haagen ESMARCH Sognepræst (Jens , Mathias ) was born 1, 2 on 4 Oct 1801 in København. He was christened on 18 Nov 1801 in København, Holmen. He died on 2 Jan 1865 in Lem. He was buried on 9 Jan 1865 in Sdr. Lem.

Faddere ved dåb i flg. kirkebog 18. nov. 1801 Holmen, Kbh. : Justitsraad og Politimester Haagen
Konfirmeret den 3. oct. 1817 i Vor Frue Kirke. Adr. Frederiksberggade 21.
Student Metropolitanskolen v Vor Frue Kirke 1822.

1. Dansk Præste og Sognehistorie p 614.

Præst i Sdr Lem 1. maj 1838 - 2. januar 1865. Hans H blev student 1822 og candidat juli 1829. Pastor E hørte til den rationalistiske præstetype,hvis interesser overvejende var af praktisk art, var en dygtig landmand,der vist drev gaarden ved sine 3 sønners hjælp. Den gamle veteran, NielsVillumsen, der døde 1939, 99 aar gammel, fortalte, at E var god mod sine tjenestefolk, hans prædikener var korte, men "han talte ikke meget om Guds ord", hvorimod han holdt nogle "vældige ligprædikener". Han var praktisk, priste dem, der passede deres korn og hø frem for at gaa ikirke. Han var middelhøj, noget svær som ældre, hans sans for de vaade varer var velkendt, men man saa ham aldrig beruset. Under "Slavekrigen"1848, da ryget om de i Rendsborg udbrudte slaver og deres hærgen, kom til Lem, samlede E sognets vaabenføre mænd til øvelser nord for kirken. Men det hele var jo kun et rygte (Rabjerg s 115-18).

2. Artikel i lokalavis fra Skjern (ikke nærmere identificeret, men formentlig fra omkr. 1950): Overskrift ....iginaler og morsomme ....Skjernegnen, Af V.B.:

....Men med stor Ærefrygt fortalte Mads gerne Historien om den Dejbjergpræst Pastor Esmark - rigtig en Præst efter Mads Kristians Hjerte. Præsten drev selv de store Jordtilliggender til Præstegaarden. En Foraarsmorgen, bedst som han gik og pløjede, kom der søndagsklædte Folk hen til ham og spørger ham, om han ikke skal prædike i Kirken i Dag. "Hvorfor skulde jeg dog det?" spurgte han. "Jo-e, det var jo Store Bededag". "Aa, de satans Bededage!" udbrød Præsten ærgeligt, slog i en fart Skaglerne af og sprang paa Ryggen af den nærmeste Hest og red i strakt Galop hjem til præstegaarden og fik Præstekjolen paa. "Og saa holdt han dowlnamme en Præjken" fortalte Mads Kristian, "sodden te der eet wor jen tøer yw i æ Kjærk". .....

3. Om navnet Haagen: Mormoders pigenavn Susanne Haagen. Politimester Haagen  er født i 1754, sikkert morbroder.

4. Wiberg: Bd.II, s.301;12. no. 724.Lemb og Ølstrup, Bølling Hrd., Ringkøbing amt, Ribe Stift. Sognepræst 1/5 1838, ordineret 3/8, Haagen eller Hagen E. født København 4/10 1801; Far Jens Esmarch, købmand; Mor Dorothea Rohde; student København 1822; Cand.theol 10/7 1829; hand illaudabilis, duelig, ikke urosværdig, 2. karakter; gift 12/9 1838 med Anna Christine Jensen, født Ellinggaard 6/2 1805; Levede i Rækkemølle 1868; far Henrik Jensen, proprietær; mor Edel Marie Christiane Egtved; 3 sønner, 2 døtre. Hans Haagen død 2/1 1865.

Hans married 1, 2 Ane Kirstine JENSEN "Stinne", daughter of Henrik JENSEN and Edele Marie Christiane EGTVED, on 19 Sep 1838 in Højby, Holbæk. Stinne was born 3, 4 on 5 Feb 1805 in Ellinggaard, Højby. She died 5 on 27 May 1875.

3 sønner, 2 døtre

They had the following children.

+ 8 M i Christian Frederik ESMARCH was born on 3 Aug 1839. He died on 19 Jul 1922.
  9 F ii
Edle Marie Dorthea ESMARCH 1 was born on 18 Apr 1842 in Sdr Lem. She was christened 2 on 20 Apr 1842 in Hjemme pga sygdom, Fremst. I Kirken 19. juni. She died on 3 Sep 1910 in Frederiksberg, Diakonissestiftelsen.

http://www.mortenclausen.dk/GEDHT/fam068xx/fam06825.htm
       
Edle married Hans LYBECKER Skolelærer Og Kirkesanger. Hans was born on 16 Feb 1844 in Odden, Fanø. He was christened on 8 Apr 1844 in Nordby Kirke, Fanø. He died on 1 Jul 1907 in Vordingborg.

http://www.mortenclausen.dk/GEDHT/fam068xx/fam06825.htm
  10 M iii
Peder Georg Hendrich ESMARCH was born on 11 May 1844. He was christened 1 on 29 Jul in Sdr. Lem Kirke.
+ 11 M iv Johannes ESMARCH was born on 3 Dec 1846. He died on 11 Mar 1921.
  12 F v
Nancy Margrethe ESMARCH [scrapbook] 1 was born on 11 Nov 1848. She was christened on 14 May 1849 in Sdr Lem Kirke. She died on 29 Oct 1925 in Sædding Sogn Tønning. She was buried on 5 Nov 1925 in Sædding Kirkegård.

Fra Slægters gang i Sædding sogn.

pag 33 ff. om Møllegården i Rækker Mølle.

"I 1872 købte Chr. Esmarch (se denne) en gård i Dejbjerg. Det blev så Nanzy Esmarch der alene overtog Møllegården.
På det tidspunkt var hun allerede begyndt med høkerforretning i stuehuset. Nu stod hun også for landbruget. En tidligere karl, Jacob Korsholm beskriver hende som en dygtig landmand. Da han tjente på Møllegården , var  de tre karle og en pige. Om morgenen før kaffen malkede Nanzy og de to karle hver fire køer. Der blev bjerget meget hø, da der var god eng til gården. Korsholm husker, at der kom to engvandingskarle om foråret for at gøre vandingsengen klar. I velling havde Møllegaarden 15 dagsletter eng., der blev slået og kørt hjem. Ud over landbruget var der andet arbejde. Nanzy passede butik og havde en kommis til hjælp, da hun skulle handle. I Finderup havde hun en stue, hvor hun en dag om ugen solgte varer og tog mod bestillinger til næste uge. Hun rejste også selv til markeder og handlede med kreaturer. Det vakte opsigt på den tid, men handelsfolkene lærte snart at respektere hendes handelstalent. Forkarlen kørte til Skjern og hentede varer til forretningen. Det hændte også, at han tog varer med til konkurrenten, købmand Jens Andersen.

Mejeriet havde i den første tid intet køleanlæg. Da man skulle bruge is, blev arbejdet med at bjerge isen udliciteret. Nanzy påtog sig opgaven. Om vinteren, når mølledammen var tilforssen, savede karlene isen ud i store flager, som så blev slået i stykker og kørt til ishuset, der var et hus, bygget af hedetørv. Her kunne isen holde sig i meget lang tid. Ishuset lå overfor mejeriet.
Nanzy var vellidt af dem, der tjente hos hende. I 1915 overtog en brors søn, Johannes Esmarch gården ( se denne) og drev den som almindeligt landbrug."

Rækker Mølle Bryghus har opkaldt en øl efter Nancy "Esmarch Ale"

Følgende fremgår af etiketten:
"Nancy Esmarch (1848-1925) spillede en stor rolle for udviklingen af Rækker Mølle og omegn. Som 24-årig modtog hun ene kvinde Møllegaarden, hvor hun med stor behændighed drve både høkerforretning og kreaturhandel og udskænkning fr møllegæsterne. Hun beskrives som en respekteret kløgtig og egerådig dame med et stort lune.

Elsmarch Ale har en naturlig farve som rødgyndent rav og en kraftig aromatisk smag, som ligger længe i munden. Smagen er frugtagtig med en strejf af karamel. Egner sig godt til fjerkræ, kalvekød, fisk og lettere oste".

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index