Mogens Esmarch’s

Familieside

 

 

 

 

 

 

 

Slægten Esmarch

 

Slægtens oprindelse

I Einige Nachrichten über das Esmarch'sche Geslecht skriver stud.theol Ernst Esmarch i 1875 om slægtens oprindelse. Det følgende er en fri oversættelse.

 

Anglen i Struxdorf herred, Gottop Amt, ligger en lille landsby Esmark, Eschmark eller Eschemark, der har fået sit navn fra de mange aske-træer (Eschen-bäume), der voksede der tidligere. Dette er stedet, hvorfra slægten Esmarch stammer. Den har iflg. Ernst Esmarch sin oprindelse fra bondestanden.

 

Gamle familiepapirer nævner som stamfader Nis Petersen, der var født omkring år 1450. Niss købte jord i Esmark efter at hans storebroder, som den ældste søn arvede Haistrupgård, i Schlux Herred, Tønder amt, efter sin far Peter Petersen (f. 1390). Peter Petersen blev i ca. 1420 blev ejer af Haistrupgård gennem sin kone. 

 

Nis fik i 1478 en søn Peter Nissen, som blev gift med Marina, og som overtog jordloddet i Esmark. De fik i 1520 en søn - Claus, der levede indtil 1608. Han var i 58 år gift med Margaretha Lorentz. Fra Claus og Margaretha bredte familien sig gennem 5 sønner - Jacob, Claus, Paul, Peter og Niss.

 

Mine aner

Mine aner på den Esmarch’ske side er foreløbig ført tilbage til Mathias Esmarch (1749-1785), som var gift med Birthe Ditløvs Datter (1738-1791).  De fik 2 sønner Jens (f. 4. maj 1773) og Christian (f. 1. juni 1775).  Jens, min tip, tip, tip oldefar, giftede sig med Dorothea Rhode den 19. december 1800.  Det er endnu ikke lykkedes at finde helt tilbage til de oprindelige Esmarch'er. Det seneste oplysning om Jens er at han drev købmandsforretning i Gothersgade 6, i Kbh. Gode tip er velkomne. Se stamtavlerne her.

 

Fra Jens Esmarchs kone Dorothea Rohde, kan slægtens føres tilbage til Jens Peder Bagge i Ribe, f. ca. 1480 samt til biskop i Ribe Ivar Ivarsen (1564-1629) og dennes fader Ivar Gregersen.

 

Basen er opdateret 5. marts 2017. Mogens Esmarch

 

Mogens Esmarch's hjemmeside

Denne side er oprettet som familieside og slægtsbog. Den opdateres når der er tid til det.

 

 

Se Matthias's efterkommere her.

Samlet slægtstavle, der går tilbage til Matthias Esmarch

 

 

 

E-mail: mogens@esmarch.net